LÄKSAM

LÄKSAM INVEST AB

En investering i hälsa

Läksam är en läkarmottagning som arbetar för ökad hälsa både fysiskt och psykiskt. Vi tror att kropp, själ och miljö är odelbara storheter och att ingen del kan vara utan dem andra för att det ska vara möjligt att uppnå maximal hälsa. Det växande samtalet står i centrum vid våra möten och mediciner är ett sistahandsalternativ och då endast som ett stöd för att möjliggöra samtalet som förändrar och gör skillnad.

Målet med vårt möte är ökat medvetande om medvetandet. Detta för att göra det möjligt för dig att granska, bearbeta och göra om din idag gällande inre arbetsmodell, som du tidigt i ditt liv har skapat, och som tills nu har styrt ditt tänkande och handlande. Ökad medvetenhet är nödvändig för att möjliggöra ett nytt sätt att tänka. Ett nytt sätt att tänka som ökar dina möjligheter till sinnesro, lust, glädje och kärlek.

Läksam har en mottagning i Solna som tar emot människor i kris eller som brottas med existentiella problem. Vi är anslutna till landstingstaxan och högkostnadsskydd gäller.

Både tunnelbana (Solna Centrum), pendeltåg (Solna Station), tvärbanan och buss  fungerar bra för att komma hit. Givetvis fungerar också egen bil även om det ibland kan var knepigt att hitta en parkeringsplats. Solna har avgift alla dygnets och veckodagars timmar. 8 kronor/timme.